Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất năm 2021

(08/12/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.822.720

- Fax: 02253.747 179                                 

- Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất năm 2021

B. Nội dung chính

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất năm 2021

 

48.716.500

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

(quy trình chỉ định thầu rút gọn)

Từ ngày 08/12/2021

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021

 Các tin đã đưa ngày: