Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gia công, xay xát thóc DTQG thành gạo 20% tấm để xuất cấp cho tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

(08/12/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3824869     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên dự toán: Gia công, xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo 20% tấm để xuất cấp cho tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị gia công, xay xát: Số 343/QĐ-CDTTNB ngày 07/12/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị gia công, xay xát; Dự toán: Gia công, xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo 20% tấm để xuất cấp cho tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

4. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn đơn vị gia công, xay xát:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Tỷ lệ thu hồi gạo 20% tấm)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gia công, xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo 20% tấm để xuất cấp cho tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

- Tỷ lệ thu hồi gạo 20% tấm theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11888:2017: Đối với thóc có thời gian lưu kho dưới 12 tháng là 66,5 %, đối với thóc có thời gian lưu kho từ 12 tháng đến 18 tháng là 65,0 %.

- Nhà thầu nhận gia công, xay xát thóc thành gạo được sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ bán phụ phẩm sau xay xát để bù đắp toàn bộ chi phí từ khi nhận thóc tại cửa kho dự trữ cho đến khi gạo thành phẩm được đóng tịnh 50kg/bao và giao lên phương tiện của bên mời thầu tại cửa kho cơ sở xay xát.

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2-Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

 

Tháng 12/2021

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 25/12/2021

 Các tin đã đưa ngày: