Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Chi cục DTNN Tây Sơn: Sửa chữa điểm kho Bình Nghi; Chi cục DTNN Quảng Ngãi: Sửa chữa điểm kho Dung Quất

(08/12/2021)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3812.947; 0256.3812906;      Fax: 0256.3827526

2. Tên công trình: Chi cục DTNN Tây Sơn: Sửa chữa điểm kho Bình Nghi; Chi cục DTNN Quảng Ngãi: Sửa chữa điểm kho Dung Quất;

3. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phuơng thức LCNT

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thi công xây dựng

 

267.400.000

NSNN năm 2021 và năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV năm 2021

Trọn gói

20 ngày

              Tổng cộng:                       267.400.000 đ,00

 Các tin đã đưa ngày: