Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá gạo DTQG nhập kho năm 2020 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021

(07/12/2021)

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu gạo dự trữ quốc gia

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-TCDT ngày 06/12/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN về việc phê duyệt kế hoạch bán đấu giá gạo DTQG nhập kho năm 2020 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021;
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá
Cục DTNN khu vực Thanh Hóa; số 572 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá như sau:

Tên tài sản: Gạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho DTQG năm 2020.

Số lượng: Có phụ lục kèm theo

Giá khởi điểm của đơn vị tài sản bán đấu giá không có thuế giá trị gia tăng (VAT); gạo có bao bì, giao trên phương tiện của bên mua tại cửa kho dự trữ.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá

Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá gồm các tiêu chí như sau:

3.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: Có trụ sở, trang thiết bị bảo đảm cho việc tổ chức đấu giá; Có phòng đấu giá riêng biệt.

3.2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Phù hợp với thực tế địa phương;

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức đấu giá;

- Có ít nhất 3 năm liền kề gần nhất tham gia tổ chức đấu giá hàng dự trữ quốc gia (cụ thể trong 3 năm 2018, 2019, 2020 mỗi năm có ít nhất 01 hợp đồng dịch vụ đấu giá hàng DTQG), ưu tiên đơn vị có nhiều hợp đồng đấu giá hàng DTQG;

- Có từ 03 đấu giá viên trở lên;

3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Tổ chức bán đấu giá chào phí đấu giá trên cơ sở mức phí tối đa quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

3.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp công bố;

3.6. Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các đấu giá viên của doanh nghiệp còn hiệu lực;

3.7. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

4.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/12/2021 đến ngày hết ngày 08/12/2021 (trong giờ hành chính)

 4.2. Địa chỉ: Văn phòng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa; số 572 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại liên hệ: 0933.818.286

4.3. Quy cách hồ sơ: 01 bản chính được để trong phong bì có dán niêm phong;

4.4. Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (chú ý không hoàn trả hồ sơ).

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn, những tổ chức đấu giá tài sản không được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và không hoàn trả hồ sơ với những tổ chức đấu giá tài sản không được lựa chọn.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa thông báo để các tổ chức đấu giá quan tâm đăng ký tham gia./.Các tin đã đưa ngày: