Chi cục DTNN Núi Thành thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh, kê lót và bảo quản ban đầu thóc nhập kho kế hoạch năm 2021

(08/04/2021)

 

A.THÔNG TIN CHUNG

1.Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành-Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Thôn Khương Mỹ-xã Tam Xuân 1-huyện Núi Thành – tỉnh Quảng Nam.

-Điện thoại -Fax: 035 3851330

2.Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, kê lót và bảo quản ban đầu thóc nhập kho kế hoạch năm 2021.

3.Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 03/QĐ-CCNT, ngày 8/04/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành;

B.NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ vệ sinh, kê lót và bảo quản ban đầu thóc nhập kho kế hoạch năm 2021

54.500.000

*Giá trên đã bao gồm thuế và các loại chi phí.

 

Ngân sách Nhà nước giao 2021

Chỉ định thầu rút gọn

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trọn gói

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 Các tin đã đưa ngày: