Chi cục DTNN Vĩnh Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 8.500 chiếc phao tròn cứu sinh nhập kho DTQG năm 2021

(07/04/2021)

 

A.Thông tin chung:

1.Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

- Địa chỉ: 162B-QL1A, Khóm Tân Quới Đông, Phường Trường An, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.822 802 ;   Fax: 02703.912549

          2.Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 8.500 chiếc phao tròn cứu sinh nhập kho DTQG năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long

  3. Quyết định số  14/QĐ-CCDTVL ngày 07/04/2021 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 8.500 chiếc phao tròn cứu sinh nhập kho DTQG năm 2021 tại Chi cục Dự trữ nhà nước Vĩnh Long.

          4.Tên chủ đầu tư: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

S T

T

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

( đồng )        

Giá trúng thầu

( đồng )

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 8.500 chiếc phao tròn cứu sinh nhập kho DTQG năm 2021 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long

Chỉ định thầu rút gọn

24.650.000

24.650.000

Công ty xây dựng và TM MeKong Việt Nam

QĐ số:      14/QĐ-CCDTVL ngày    7/4/2021 của Chi cục DTNN Vĩnh Long.

Hợp đồng theo đơn giá cố định 

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021.

 

 Số tiền bằng chữ: ( Hai mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn )

 (Giá trên đã bao gồm thuế  GTGT, hóa đơn theo quy định và các chi phí khác có liên quan)    

Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long trân trọng thông báo./    Các tin đã đưa ngày: