Chi cục DTNN Gia Lương thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 1.700 tấn gạo Dự trữ quốc gia nhập kho năm 2021

(07/04/2021)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương

Địa chỉ: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.668.224

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Thuê nhân công bốc xếp 850 tấn gạo DTQG nhập kho năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

64.600.000

(Sáu mươi bốn triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn)

64.600.000

(Sáu mươi bốn triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn)

Ông Phạm Văn Thạnh (Xã Việt Cường - Yên Mỹ - Hưng Yên)

Quyết định số: 15/QĐ-CCDTGL ngày 29/03/2021 của Chi cục DTNN Gia Lương

Trọn gói

Trong quý I và II năm 2021

2

Gói thầu số 02: Thuê nhân công bốc xếp 850 tấn gạo DTQG nhập kho năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

64.600.000

(Sáu mươi bốn triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn)

64.600.000

(Sáu mươi bốn triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn)

Ông Đỗ Văn Nam (Xã Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh)

Quyết định số: 16/QĐ-CCDTGL ngày 29/03/2021 của Chi cục DTNN Gia Lương

Trọn gói

Trong quý I và II năm 2021

 Các tin đã đưa ngày: