Chi cục DTNN Tây Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp, vệ sinh kho hàng phục vụ xuất 1.311,090 tấn thóc nhập kho năm 2020 xay xát thành gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020-2021 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi

(26/02/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn.

Địa chỉ: xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3882107              ;  Fax: 0256.3882107

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp, vệ sinh kho hàng phục vụ xuất 1.311,090 tấn thóc nhập kho năm 2020 xay xát thành gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020-2021 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi.

 

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp, vệ sinh kho hàng phục vụ xuất 1.311,090 tấn thóc DTQG

Chỉ định thầu rút gọn

75.109.950

75.109.950

Hợp tác xã Bốc xếp Quy Nhơn

Quyết định số       15/QĐ-CCDTTS   ngày 26/02/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 25/03/2021

 Các tin đã đưa ngày: