Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện chuẩn bị điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Dung Quất (Kho số 13C)

(31/12/2020)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3826.433; 0256.3812906.          Fax: 0256.3827526

2. Tên công trình Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Dung Quất (Kho số 13C)

3. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán

39.764.000

NSNN (Chi phí dự phòng và tiết kiệm đấu thầu)

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I năm 2021

Trọn gói

20 ngày

2

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán công trình

5.108.000

NSNN (Chi phí dự phòng và tiết kiệm đấu thầu)

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I năm 2021

Trọn gói

20 ngày

 Các tin đã đưa ngày: