Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn, điểm kho Dự trữ Bình Nghi: Ốp tôn đầu hồi kho K1, thay mái tôn kho K1

(01/12/2020)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3812.947; 0256.3812906.          Fax: 0256.3827526

2. Tên công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn, điểm kho Dự trữ Bình Nghi: Ốp tôn đầu hồi kho K1, thay mái tôn kho K1;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 533/QĐ-CDTNB ngày       27/11/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn, điểm kho Dự trữ Bình Nghi: Ốp tôn đầu hồi kho K1, thay mái tôn kho K1;

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phuơng thức LCNT

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thi công xây dựng;

 

614.987.779

NSNN năm 2020

Chỉ định thầu thông thường

01 túi hồ sơ

Quý IV năm 2020

Trọn gói

20 ngày

2

 Giám sát thi công

20.202.349

NSNN năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Thuơng thảo hợp đồng

Quý IV năm

2020

Trọn gói

20 ngày

3

 TV lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu thi công xây dựng

2.656.747

NSNN năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Thuơng thảo hợp đồng

Quí IV năm 2020

Trọn gói

20 ngày

              Tổng cộng giá trị các gói thầu:      637.846.875đ,00

 Các tin đã đưa ngày: