Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công Sửa chữa hệ thống PCCC, kho I2, I3, I4, K1, K11- Kho Dự trữ Trà Nóc

(30/11/2020)

 

  • Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.           
  • Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3883116 - Fax: 0292.3824497
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự án

 Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Công trình: Sửa chữa hệ thống PCCC, kho I2, I3, I4, K1, K11- Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Sửa chữa hệ thống đường ống kẽm PCCC dưới nền sân kho; Chống tốc mái và chống dột 03 nhà kho I2, I3, I4; Sửa chữa các cửa kho K1, K11

Thi công Sửa chữa hệ thống PCCC, kho I2, I3, I4, K1, K11- Kho Dự trữ Trà Nóc

 

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

133.501.354 

133.501.354 

Công ty TNHH MTV XDTM Châu Phát Đạt

Trọn gói

15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số       303/QĐ-CDTTNB ngày        27/11/2020  của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: