Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bảo trì, sửa chữa hệ thống PCCC tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

(30/11/2020)

 

1. Tên dự toán: Bảo trì, sửa chữa hệ thống PCCC tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa.

2. Tên gói thầu: Bảo trì, sửa chữa hệ thống PCCC tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa.

3. Số thông báo kế hoạch: 20201180126-00.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Giá gói thầu: 96.597.000 đồng.

6. Giá trúng thầu: 96.597.000 đồng.

7. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Cơ điện Khánh Hòa.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 343/QĐ-CDTNTB ngày 25/11/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo trì, sửa chữa hệ thống PCCC tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa.Các tin đã đưa ngày: