Chi cục DTNN Lý Nhân thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc vác 750 tấn gạo Miền Nam nhập kho 2019, xuất kho dự trữ năm 2020

(27/10/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân

- Địa chỉ: Thôn Văn Xá – xã Đức Lý – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại: 0226 3879755

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 750 tấn gạo Miền Nam nhập kho 2019, xuất kho dự trữ năm 2020.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 750 tấn gạo xuất kho dự trữ năm 2020

62.250.000

 

NSNN – Phí  xuất năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 27/10/2020

Theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 4/12/2020

 Các tin đã đưa ngày: