Chi cục DTNN Tân Hiệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 400 tấn thóc xuất bán theo kế hoạch năm 2020

(16/10/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

- Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0204 3878240;     - Fax: 0204 3878240

2. Nguồn kinh phí: Dự toán kinh phí không tự chủ năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 46/QĐ-CCDTTH ngày 15/10/2020 của Chi cục trưởng chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

4. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

5. Tổng dự toán: 30.000.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 400 tấn thóc xuất bán theo kế hoạch năm 2020

30.000.000

(Ba mươi triệu đồng chẵn)

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

16/10/2020

Trọn gói

Trong quý 3/2020


 


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: