Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị vận chuyển 636,210 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 2 học kỳ I năm học 2020-2021

(15/10/2020)

THÔNG BÁO:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714551.

- Fax: 0236-3813082.

2. Tên dự án: Thực hiện chính sách an sinh xã hội.

3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

- Gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển 636,210 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 2 học kỳ I năm học 2020-2021.

5. Giá gói thầu: 259.669.000 đồng (Hai trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi chín nghìn đồng) theo quyết định số 381/QĐ-CDTĐN ngày 13/10/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn đơn vị vận chuyển 636,210 gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 2 học kỳ I năm học 2020-2021.

259.669.000 đồng (Hai trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

Nguồn NSNN giao năm 2020.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

- Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: đăng tải trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn từ ngày 20/10/2020.

- Thời hạn nhận bản báo giá: Trước 10 giờ 00 ngày 27/10/2020 trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn

- Thời gian đóng thầu và mở thầu: Lúc 10 giờ 00 ngày 27/10/2020 trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

- Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Chậm nhất ngày 31/10/2020

Trọn gói

10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 30/11/2020.

 

- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ phòng KH&QLHDT, điện thoại: 0236-3714551; Fax: 0236-3746413.Các tin đã đưa ngày: