Chi cục DTNN Tháp Mười thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.000 tấn thóc xuất kho DTQG năm 2020

(29/09/2020)

 

A.Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười

- Địa chỉ: đường 3/2, khóm Mỹ Phú Đất Liền, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 02773.822499                          - Fax: 02773.956250.     

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.000 tấn thóc xuất kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Tháp Mười.

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 114/QĐ-CCDTTM ngày 28/9/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

          4.Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

( đồng )        

Giá trúng thầu

( đồng )

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.000 tấn thóc xuất kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Tháp Mười

Chỉ định thầu rút gọn

85.000.0000 đồng

85.000.0000 đồng

HKD cơ sở kinh doanh Trang Như

QĐ số: 114     /QĐ- CCDTTM ngày    28/9/2020 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2020

 

Số tiền bằng chữ: Tám mươi lăm triệu đồng chẵn

+ Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác có liên quan..

Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười trân trọng thông báo./.Các tin đã đưa ngày: