Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

(29/09/2020)

 

THÔNG BÁO:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI ISO

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714016.

- Fax: 0236-3746413.

2. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

- Gói thầu: Tư vấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

4. Giá gói thầu: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) theo quyết định số 361/QĐ-CDTĐN ngày 24/9/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng)

Nguồn NSNN giao năm 2020.

Lựa chọn nhà thầu tư vấn theo khoản 1, điều 3, Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tối đa 05 ngày kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trọn gói

70 ngày kể từ ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực, hoàn thành xong trước ngày 15/12/2020.

 

- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Phòng Tổ chức hành chính, điện thoại: 0236-3714016; Fax: 0236-3746413.Các tin đã đưa ngày: