Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8 công trình Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Tam Điệp (kho số 1C)

(17/09/2020)

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Tam Điệp (kho số 1C) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 8 – bảo hiểm công trình

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

4. Giá gói thầu: 15.624.139 đồng

Bằng chữ: Mười năm triệu sáu trăm hai mươi bốn nghìn một trăm ba mươi chín đồng

5. Giá trúng thầu: 6.037.779 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu không trăm ba mươi bảy nghìn bảy trăm bảy mươi chín đồng)

6. Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời hạn bảo hiểm là: 545 ngày (từ khi công trình khởi công cho đến khi kết thúc, bàn giao đưa vào sử dụng (180 ngày) cộng thêm 12 tháng bảo hiểm cho công tác bảo hành).

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 439/QĐ-CDTHNN ngày 11/9/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8- Bảo hiểm công trình cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Tam Điệp (kho số 1C) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh./.Các tin đã đưa ngày: