Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn chuyển đổi, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

(17/09/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú

  • Địa chỉ: Số 7 đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210 3952 257

2. Tên dự án:

-  Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đã bao gồm thuế)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú

65.000.000

đồng

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 9/2020

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/11/2020

 Các tin đã đưa ngày: