Chi cục DTNN Quảng Ngãi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp và vệ sinh kho nhập phao tròn cứu sinh năm 2020

(18/09/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3 822620 ; Fax: 0255 3 822 620.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh kho nhập phao tròn cứu sinh năm 2020.

B. Nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc phao tròn cứu sinh nhập kho từ trên xe xuống đất để kiểm tra ngoại quan 2% trên 7.000 chiếc thay một số thùng bị rách và vệ sinh đóng gói may bao chuyển lên chất xếp giá kệ theo hướng dẩn của thủ kho và KTBQ.

 

Chỉ định thầu rút gọn

10.500.000

10.500.00

Tổ công nhân xã Đức Hiệp – Đại diện  Ông Trịnh Quang Viễn Tổ trưởng

Quyết định số     27/QĐ-CCDTQNG ngày   18/9/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020

 Các tin đã đưa ngày: