Chi cục DTNN Mộc Châu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bốc vác 2.398,800 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021

(14/09/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu

- Địa chỉ: Tiểu khu Bó Bun - Thị trấn Nông Trường Mộc Châu - Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 02123.569.898

- Fax:

          2. Tên gói thầu: Dịch vụ bốc vác 2.398,800 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu

(đồng)

Quyết định chỉ định

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc vác 2.398,800 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021

Tham gia thực hiện của cộng đồng

227.886.000, đồng

Ông: Hoàng Quốc Việt

227.886.000, đồng

Quyết định số 127/QĐ-CCDTMC ngày 14/9/2020 của Chi cục DTNN Mộc Châu

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi giao xong 2.398,000 tấn gạo cho tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên

 Các tin đã đưa ngày: