Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa và thay thế phụ tùng xe ô tô Toyota Fortuner 77A-000.74

(05/08/2020)

 

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

  - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

  - Điện thoại: (0256) 3 819070 ; Fax: (0256) 3 827 526.

2. Tên gói thầu: sửa chữa và thay thế phụ tùng xe ô tô Toyota Fortuner 77A-000.74

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số: 368/QĐ-CDTNB ngày 04/8/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa và thay thế phụ tùng xe ô tô Toyota Fortuner 77A-000.74.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Giá gói thầu: 30.050.000 đồng, (Ba mươi triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)

B. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói
 thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức
 lựa chọn nhà thầu

Thời gian
 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại
 hợp đồng

Thời gian
 thực hiện hợp đồng

1

Sửa chữa và thay thế phụ tùng xe ô tô Toyota Fortuner 77A-000.74

30.050.000

Ngân sách nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

04/8/2020

Hợp đồng trọn gói

10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng

30.050.000

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: