Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp phục vụ nhập 15.000 chiếc phao tròn cứu sinh XT 5554

(05/08/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh

- Địa chỉ: Xã Hồng Quang – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 02283. 845 151

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ nhập 15.000 chiếc phao tròn cứu sinh XT 5554 theo Hợp đồng số 03/2020/HĐMB ngày 16/01/2020.

 

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ nhập 15.000 chiếc phao tròn cứu sinh XT 5554 theo Hợp đồng số 03/2020/HĐMB ngày 16/01/2020

49.500.000 đ

(Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng)

NSNN cấp năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 28/7/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 13/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: