Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo mời thầu gói thầu số 1 thi công xây lắp nhà kho lương thực 3/2

(03/08/2020)

 

  1. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu số 1 thi công xây lắp nhà kho lương thực (gồm: Phần cọc, phần móng, phần thân, hệ thống cấp điện, chống sét, hệ thống PCCC, báo cháy, hệ thống điện tổng thể, chiếu sáng, san lấp mặt bằng) thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực 3/2 - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn: Nguồn ngân sách Nhà nước.
  2. Địa điểm xây dựng: đường 3/2, Khóm Mỹ Phú Đất Liền, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
  3. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long kính mời tất cả các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
  4. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn) tại :

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC CỬU LONG

Địa chỉ: Số 5, Trưng Nữ Vương, phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

  1. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ..... giờ ...... phút, ngày 03 tháng 8 năm 2020 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8 năm 2020 (trong giờ làm việc hành chính).
  2. Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo đảm dự thầu trị giá 150.000.000đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẳn) bằng chứng thư Ngân hàng, bằng Séc hợp lệ (Séc bảo chi, có đầy đủ bên thụ hưởng, ngày ký phát hành) hoặc đặt cọc và phải được chuyển đến Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long – Số 5, Trưng Nữ Vương, phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long chậm nhất là trước 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8 năm 2020 (giờ hành chính).
  3. Thời điểm đóng thầu: lúc 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8 năm 2020.
  4. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 8 năm 2020, tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long – Số 5, Trưng Nữ Vương, phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 Các tin đã đưa ngày: