Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp Kho Dự trữ Lương thực Điểm kho Dĩ An

(03/08/2020)

  1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
  • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương.
  • Điện thoại: 0274.3844492 - Fax: 0274.3844497.
    1. Công trình: Cải tạo, nâng cấp Kho dự trữ lương thực Dĩ An (Kho số 7) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
    2. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VN đồng)

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Gói thầu số 05: Tư vấn Lập HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSĐX gói thầu số 01, 02, 03

Chỉ định thầu rút gọn

67.371.264 đồng

67.371.264 đồng

(đã bao gồm thuế GTGT)

Công ty TNHH Tư vấn APCC

Trọn gói

30 ngày

Quyết định số           187/QĐ-CDTĐNB ngày 31/7/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: