Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo mời thầu Gói thầu số 01: Thi công Kho lương thực (San lấp mặt bằng + phần móng + phần thân)

(03/08/2020)

 

 1. Thông tin chung:
  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
 • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám - P.Hiệp Thành - TP.Thủ Dầu Một - T.Bình Dương.
 • Điện thoại: 0274. 3844493 - Fax: 0274. 3844497.
  1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Kho dự trữ lương thực Dĩ An (Kho số 7) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
  2. Loại dự án:

- Dự án quan trọng quốc gia:

¨

- Dự án thuộc nhóm A:          

¨

- Dự án thuộc nhóm B:

¨

- Dự án thuộc nhóm C:

þ

- Dự án liên doanh:

¨

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

¨

 

 

- Dự án dự toán khác:

¨

 1. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ
 2. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 01: Thi công Kho lương thực (San lấp mặt bằng + phần móng + phần thân).
 3. Giá gói thầu: 12.223.568.287 đồng
 1. Nội dung thông báo mời thầu:
 • Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ
 • Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công Kho lương thực (San lấp mặt bằng + phần móng + phần thân).
 • Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Kho dự trữ lương thực Dĩ An (Kho số 7) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
 • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 • Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 8 năm 2020 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2020 (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, địa chỉ QL1K - Khu phố Tân An - Phường Tân Đông Hiệp - Thành phố Dĩ An - Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274. 3844493 - Fax: 0274.3844497.
 • Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)
 • Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, địa chỉ số 37/1 Hoàng Hoa Thám - P. Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương. Điện thoại: 0274. 3844493 - Fax: 0274.3844497
 • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 17 tháng 8 năm 2020.
 • Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị: 180.000.000 đồng Việt Nam (Một trăm tám mươi triệu đồng).

+ Hình thức: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, địa chỉ 37/1 Hoàng Hoa Thám - P. Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 Các tin đã đưa ngày: