Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo hủy thầu đối với tất cả các phần thầu thuộc gói thầu Cung cấp 17.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(02/06/2020)

Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo hủy thầu với nội dung sau:

  1.  Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá

- Địa chỉ: số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397.     Fax: 0373.943.225.

  1.  Tên gói thầu: Tổng số 06 gói: Số 02, 03, 05, 06, 10 và số 11 cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

3. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 27/02/2018 đến trước 09 giờ 00 ngày 22/3/2018 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu: 09h00’ ngày 22/3/2018

Nay Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá thông báo: Hủy thầu đối với tất cả các phần thầu thuộc gói thầu  Cung cấp 17.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

Lý do: Tất cả các HSDT của các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu HSMT vì không có nhà thầu nào bỏ giá bằng hoặc thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt.

Quyết định phê duyệt: Số 280/QĐ-CDTTH ngày 12/4/2018 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa./.

 Các tin đã đưa ngày: