Chi cục DTNN Kon Tum thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp gói thầu số 01 bốc xếp gạo Miền nam 15% tấm nhập kho năm 2020

(26/05/2020)

 

  1. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi Cục Dự Trữ Nhà Nước Kon Tum.

      - Địa chỉ: 367 Urê, P. Trường Chinh, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

       - Điện thoại: 0260.3862. 603

     2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 16/QĐ-CCKT ngày 26/5/2020 của Chi Cục trưởng Chi cục Dự Trữ Nhà Nước Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công nhân bốc xếp gói thầu số 01 bốc xếp gạo Miền nam 15% tấm nhập kho năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Kon Tum.

     B. Nội dung kế hoạch đấu thầu:

 

Tên  gói

thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Cung cấp dịch vụ thuê nhân công bốc xếp gạo Miền nam 15% tấm nhập kho năm 2020

 

 

76.000.000đ

( Bảy mươi sáu triệu đồng chẵn)

 

Ngân sách nhà nước năm 2020

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

Từ ngày  26/5/2020 đến ngày 28/5/2020

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/6/2020

 Các tin đã đưa ngày: