Chi cục DTNN Quảng Trị thông báo kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2020

(26/05/2020)

 

THÔNG BÁO MUA THÓC

 

         Các Chi cục Dự trữ Nhà nước: Quảng Trị và Vĩnh Linh có nhu cầu mua thóc vụ Đông Xuân năm 2020 nhập kho dự trữ quốc gia với các nội dung sau:

 

         1. Số lượng:  2.000 tấn, trong đó:

          * Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trị: 1.000 tấn, trong đó:

           - Tại điểm kho Hải Phú I, Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị: 740 tấn.

          - Tại điểm kho Hải Phú II, Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị: 260 tấn.

          * Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Linh: 1.000 tấn, trong đó:

           - Tại điểm kho Ngoại Thương, Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị: 450 tấn.

           - Tại điểm kho Dịch Vụ, Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị: 550 tấn.

         2. Phương thức mua: Mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ nhà nước.

        3. Giá mua thóc vụ Đông Xuân năm 2020: Thực hiện theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc quy định giá mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

         4. Chủng loại và chất lượng thóc nhập kho: Thóc vụ Đông Xuân năm 2020, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.

         5. Thời gian mở kho mua thóc:  Từ ngày  01/6/2020 đến hết ngày  31/7/2020.

 

         Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán thóc liên hệ với các Chi cục Dự trữ Nhà nước: Ông Hoàng Văn Đắc – Chi cục trưởng, Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trị theo số điện thoại 0888249357 và ông Nguyễn Tiến Ngà – Chi cục trưởng, Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Linh theo số điện thoại 0915258727 để được hướng dẫn ./. Các tin đã đưa ngày: