Chi cục DTNN Gia Lai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc vác gạo nhập kho năm 2020

(26/05/2020)

 

  1. Thông tin chung:

- Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai.

- Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.824.801               

  1. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

  

 

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nhân công bốc vác gạo nhập kho năm 2020

 

Chỉ định thầu rút gọn

243.200.000 đồng ( Hai trăm bốn mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)

243.200.000 đồng ( Hai trăm bốn mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)

Hợp tác xã Vận tải cơ giới Quyết Tiến

 

 

 

Quyết định số 19/QĐ-CCDTGL ngày 25/5/2020 của Chi Cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhân công bốc vác gạo nhập kho năm 2020

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/6/

2020

 

 Các tin đã đưa ngày: