Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa kho K1, K11 – Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Làm mái đón che hai bên hông nhà kho...

(26/05/2020)

  1. Thông tin chung:
  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

- Điện thoai: 0292.3883116 - Fax: 0292.3824497

2. Tên Công trình: Sửa chữa kho K1, K11 – Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Làm mái đón che hai bên hông nhà kho; Chống tốc mái toàn bộ mái kho K1 và kho K11; Chống dột mái tôn nhà kho K1 và kho K11.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 173/QĐ-CDTTNB ngày 26/5/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình: Sửa chữa kho K1, K11 – Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Làm mái đón che hai bên hông nhà kho; Chống tốc mái toàn bộ mái kho K1 và kho K11; Chống dột mái tôn nhà kho K1 và kho K11.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 139.160.860  đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

 

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

1

Thi công sửa chữa kho K1, K11- Kho Dự trữ Trà Nóc

124.331.276

 Ngân sách Nhà nước năm 2020

   Chỉ định thầu rút gọn (quy trình theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

 

 Tháng 5/2020

 Trọn gói

  30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tổng giá trị các gói thầu

124.331.276

                      

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: