Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo chào hàng khử trùng thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(25/05/2020)

 

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

2. Tên gói thầu: Khử trùng thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2020 (thuộc kinh phí bảo quản).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

5. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 8 giờ ngày 25/5/2020 đến trước 9 giờ ngày 09/6/2020.

6.Địa chỉ phát hành Bản yêu cầu báo giá: Trên website:http://muasamcong.mpi.gov.vn.

7. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 09/6/2020.

8. Địa chỉ tiếp nhận báo giá: trên website: http: //muasamcong.mpi.gov.vn.

9. Thời điểm mở thầu: Lúc 9 giờ 00, ngày 09/6/2020.

10. Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

 Các tin đã đưa ngày: