Chi cục DTNN Vĩnh Tiên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc vác 1.200 tấn gạo nhập kho theo kế hoạch năm 2020

(22/05/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên.

- Địa chỉ: Số 123 Đông Thái Thị Trấn Vĩnh Bảo – thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 02253.884.285

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc vác 1.200 tấn gạo nhập kho theo kế hoạch năm 2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc vác 1.200 tấn gạo nhập kho theo kế hoạch năm 2020;

 

Chỉ định thầu rút gọn

144.000.000 đồng

144.000.000 đồng

Hà Thị Sửu

Quyết định số 12/QĐ-CCDTVT ngày 22/5/2020 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Vĩnh Tiên

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/6/2020.

 

 Các tin đã đưa ngày: