Cục DTNN khu vực Bắc Thái thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02, nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Đại Từ

(25/05/2020)

      1.Tên dự án: Mua gạo dự trữ quốc gia năm 2020 Gói thầu số 02, nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Đại Từ

      2.Tên gói thầu:  Gói thầu số 02, nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Đại Từ trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái.

      3.Số thông báo mời thầu:  20200440537, ngày 17/4/2020 trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia.

      4.Giá gói thầu đã điều chỉnh: 10.533.600.000đ ( Mười tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).

      5.Giá trúng thầu: 10.533.600.000đ ( Mười tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).

      6.Nhà thầu trúng thầu:

TT

Tên gói thầu

Nhà thầu trúng thầu

Đơn giá

(đ/kg)

Giá trúng thầu

(đồng)

1

Gói thầu số 02

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

11.970

10.533.600.000

7.Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa không quá 50 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo nhập gạo xong trước ngày 30/6/2020.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số: 110/QĐ-CDTBT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

 

 

 

10.Thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

 

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

(đồng)

Ghi chú

(1)

 

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01

 

Gạo nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

 

Gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2020 tại Nam Bộ; bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số: 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ Tài chính.

Được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2020 tại Nam Bộ

10.533.600.000đ ( Mười tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).

 

( Giá đã bao gồm 5%  thuế giá trị gia tăng, có bao bì; Hàng giao trên phương tiện tại cửa kho dự trữ nơi Chi cục nhập hàng)

 

Kính mời nhà thầu trúng thầu đến hoàn thiện ký kết hợp đồng cung cấp gạo dự trữ quốc gia năm 2020 tối đa không quá 05 ngày kể từ ngày thông báo trúng thầu tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái, số 63 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.Các tin đã đưa ngày: