Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo Hủy thầu các gói thầu thuộc dự án cung cấp 8.000 tấn gạo vụ Đông Xuân 2020 nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(25/05/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 02283 845 151; Fax: 02283 842 081.

2. Tên đăng ký thông báo: Hủy thầu các gói thầu thuộc dự án cung cấp 8.000 tấn gạo vụ Đông Xuân 2020 nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Quyết định số 241/QĐ-CDTHNN ngày 21/5/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc hủy thầu các gói thầu số 01;02;03;04;05;06;07;08 thuộc dự án cung cấp 8.000 tấn gạo vụ Đông Xuân 2020 nhập kho DTQG năm 2020.

B. Nội dung chính thông báo:

1. Tên gói thầu, số lượng, địa điểm:

Gói thầu số

Số lượng (tấn)

Địa điểm nhập kho (Chi cục DTNN; tỉnh, TP trực thuộc TW)

 
 

01

1.000

Chi cục DTNN Nam Ninh (Xã Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định)

 

02

1.000

Chi cục DTNN Nam Ninh (Xã Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định)

 

03

1.000

Chi cục DTNN Nghĩa Hưng (Xã Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định)

 

04

1.000

Chi cục DTNN Bình Lục (Xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam)

 

05

1.200

Chi cục DTNN Lý Nhân (Xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)

 

06

800

Chi cục DTNN Yên Mô (Xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình)

 

07

800

Chi cục DTNN Yên Khánh (Xã Khánh Thiện - Yên Khánh - Ninh Bình)

 

08

1.200

Chi cục DTNN Tam Điệp (P.Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình)

 

 

2. Lý do hủy:

- Các gói thầu số 01;02;03;04;05;08: Theo Điểm 1 Điều 17 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, tất cả các Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu (không có nhà thầu nào bỏ giá bằng hoặc thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt).

- Đối với gói thầu số 06;07 sau hai lần gia hạn, đến thời điểm đóng thầu không có nhà thầu nào mua hồ sơ mời thầu.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh xin thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: