Chi cục DTNN Vĩnh Tiên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ khí N2 bảo quản 1.200 tấn gạo nhập kho năm 2020

(21/05/2020)

 

        A. Thông tin chung:

        1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên

- Địa chỉ: Số 123 Đông Thái, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.884.285

         2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ khí N2 bảo quản 1.200 tấn gạo nhập kho năm 2020.

        B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu  (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ khí N2 bảo quản 1.200 tấn gạo nhập kho năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

21.000.000

21.000.000

Công ty THHH Khí Công Nghiệp Việt Nam

Quyết định số: 17/QĐ-CCDTVT ngày 19/5/2019 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Vĩnh Tiên

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020

 

 Các tin đã đưa ngày: