Cục DTNN khu vực Hà Nội thông báo chào lại giá các gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 cung cấp 6.600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(21/05/2020)

1. Danh sách các nhà thầu tham dự:

 

Gói thầu

Số lượng

(Kg)

Địa điểm nhập

(Điểm kho, Chi cục DTNN nhập)

 

Tên nhà thầu

Số 01

 

1.000.000

 

Kho Đông Anh,  Chi cục DTNN Đông Anh

1.  Công ty TNHH thương mại Chương Tho

2. Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

3.  Công ty TNHH Phát Tài

Số 02

 

900.000

 

Kho Đông Anh,  Chi cục DTNN Đông Anh

1.  Công ty TNHH thương mại Chương Tho

2. Công ty TNHH Vạn Lợi

3. Công ty TNHH Phát Tài

Số 03

1.500.000

Kho Từ Liêm, Chi cục DTNN Từ Liêm

1.  Công ty TNHH thương mại Chương Tho

2. Công ty TNHH Vạn Lợi

Số 04

1.000.000

 

Kho Tam Hưng,  Chi cục DTNN Thanh Oai

1. Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương

2. Công ty TNHH thương mại Chương Tho

3.  Công ty TNHH Vạn Lợi

4. Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

Số 05

600.000

Kho Gốt, Chi cục DTNN Thanh Oai

1. Công ty TNHH Vạn Lợi

2. Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

 

Số 06

 

600.000

Kho Đồng Tâm, Chi cục DTNN Mỹ Đức

1. Công ty CP thương mại Minh Khai

2. Công ty TNHH Phú Minh Hưng

3. Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

Số 08

1.000.000

Kho Mông Hóa,  Chi cục DTNN Hòa Bình

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

 

 

2. Thời gian tổ chức chào lại giá:

- Thời điểm nộp hồ sơ chào lại giá: 09 giờ ngày 22/5/2020.

- Thời điểm mở hồ sơ chào lại giá: 10 giờ ngày 22/5/2020.

3. Địa điểm nộp và mở hồ sơ chào lại giá: Tầng 3 Văn phòng Cục DTNN khu vực Hà Nội, số 36 ngõ 1 phố Phan Đình Giót phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

4. Nội dung, quy cách, niêm phong và thành phần hồ sơ chào lại giá thực hiện theo quy định tại Mục 11.2, Mục 14, Mục 15, Mục 18, Mục 20, Mục 21 Chương I; Mục 14.2, Mục 15, Mục 18.1, Mục 20.1 Chương II và các Mẫu tại Chương IV của Hồ sơ mời thầu được ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-CDTHN ngày 17/4/2020 và Quyết định số 159/QĐ-CDTHN ngày 23/4/2020  của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội về việc sửa đổi HSMT.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội mời các nhà thầu tham gia chào lại giá./.Các tin đã đưa ngày: