Cục DTNN khu vực Tây Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 11.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(21/05/2020)

 

  A. Thông tin chung:

  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

  - Địa chỉ: Số 348 Đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

  - Điện thoại: 0223 854575- Fax: 0223 750758

  2. Tên dự án: Mua 11.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

  B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

  Căn cứ Quyết định phê duyệt số: 143/QĐ-CDTTB ngày 19/5/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 11.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

  1. Danh sách nhà thầu trúng các gói  thầu:

STT

Tên gói thầu và địa điểm nhập kho 

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu đã bao gồm 5% thuế GTGT (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

1

Gói thầu số 01: 1.200 tấn nhập tại kho Chi cục DTNN Mộc Châu

15.000.000.000

14.990.220.000

Công ty TNHH Thủy Long

Hà Nam

2

Gói thầu số 02: 1.200 tấn nhập tại kho Chi cục DTNN Mộc Châu

15.000.000.000

14.990.220.000

Công ty TNHH Thủy Long

Hà Nam

3

 Gói thầu số 03: 1.200 tấn nhập tại Chi cục DTNN Sơn La (Kho Chiềng Pấc)

15.000.000.000

14.981.400.000

Công ty Cổ phần Thương mại

Minh Khai

4

Gói thầu số 04: 1.200 tấn nhập tại Chi cục DTNN Sơn La (Kho Thành phố)

15.000.000.000

14.988.960.000

Công ty Cổ phần Lương thực

Hà Tĩnh

5

Gói thầu số 05: 1.200 tấn nhập tại Chi cục DTNN Sơn La (Kho Thành phố)  

15.000.000.000

14.988.960.000

Công ty TNHH TM Tổng hợp  Đông Phương

6

Gói thầu số 06: 1.100 tấn nhập tại Chi cục DTNN Sơn La (Kho Thành phố)   

13.750.000.000

13.739.880.000

Công ty TNHH TM Tổng hợp Đông Phương

7

Gói thầu số 07: 1.300 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện Biên  

16.536.000.000

16.516.500.000

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vạn Lợi

8

Gói thầu số 08: 1.300 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện Biên   

16.536.000.000

16.380.000.000

Công ty Cổ phần Lương thực

Hà Tĩnh

9

Gói thầu số 09: 1.300 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện Biên  

16.536.000.000

16.516.500.000

Công ty Cổ phần Lương thực

 Sơn La

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và nhập xong trước ngày 30/6/2020.

2. Danh sách nhà thầu không trúng các gói thầu:

Tên gói thầu

Nhà thầu không trúng thầu

Lý do không trúng thầu

Gói thầu số 01: 1.200 tấn nhập tại Chi cục DTNN Mộc Châu

 1. Công ty TNHH TMTH Đông Phương

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt

2. Công ty TNHH Thủy Dương

Có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt nhưng được xếp thứ 2

Gói thầu số 02: 1.200 tấn nhập tại Chi cục DTNN Mộc Châu

1. Công ty TNHH TMTH Đông Phương

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt

2. Công ty TNHH Thủy Dương

Có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt nhưng được xếp thứ 2

Gói thầu số 03: 1.200 tấn nhập Chi cục DTNN Sơn La (Kho Chiềng Pấc)

1. Công ty CP Lương thực Cao Lạng

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt

2. Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh

Gói thầu số 04: 1.200 tấn nhập  Chi cục DTNN Sơn La (Kho Thành phố)

1. Công ty CP XNK Tổng hợp An Thịnh

Có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt nhưng được xếp thứ 2

2. Công ty CP Thương mại Minh Khai

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt

3. Công ty TNHH Minh Thu

4. Công ty TNHH Phú Minh Hưng

Gói thầu số 05: 1.200 tấn nhập  Chi cục DTNN Sơn La (Kho Thành phố)

1. Công ty CP Lương thực Hà Nam Ninh

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt

2. Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

Gói thầu số 06: 1.100 tấn nhập Chi cục DTNN Sơn La (Kho Thành phố)

1. Công ty CP Lương thực Hà Nam Ninh

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt

2. Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

Gói thầu số 07: 1.300 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện Biên

1. Công ty TNHH TMTH Đông Phương

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt

2. Công ty TNHH Minh Thu

Gói thầu số 08: 1.300 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện Biên  

1. Công ty CP Thương mại Minh Khai

Có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt nhưng được xếp thứ 2

2. Công ty CP Lương thực Cao Lạng

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt

3. Công ty TNHH Minh Thu

Gói thầu số 09: 1.300 tấn nhập tại Chi cục DTNN Điện Biên

1. Công ty CP Lương thực Cao Lạng

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt

2. Công ty CP Lương thực Hà Nam Ninh

3. Công ty CP Thương mại Minh Khai

3. Thời gian hoàn thiện và ký kết hợp đồng: Từ ngày 19/5/2020 hết ngày 22/5/2020

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: