Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG

(07/04/2020)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3812947.          Fax: 0256.3827526

2. Tên công trình: Sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

3. Quyết định số 172/QĐ-CDTNB ngày 03/4/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư công trình Sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2020 phục vụ nhập, xuất hàng DTQG - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

57.858.000

Phí nhập, xuất hàng DTQG năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Quý II, năm 2020

Trọn gói

20 ngày

2

Thẩm tra thiết kế, Dự toán

4.521.000

Phí Nhập, xuất hàng DTQG năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Quý II, năm 2020

Trọn gói

20 ngày

 Các tin đã đưa ngày: