Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 4.500 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020

(07/04/2020)

 

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp 4.500 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020.

2. Tên gói thầu: Cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

3. Số thông báo mời thầu: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Gói thầu số 02: Số 20200229739-00;

- Gói thầu số 03: Số 20200229798-00;

- Gói thầu số 04: Số 20200229835-00;

- Gói thầu số 05: Số 20200229852-00;

4. Giá gói thầu: Theo Quyết định số 100/QĐ-TCDT ngày 11/3/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Gói thầu số 02: 6.505.100.000 đồng;

- Gói thầu số 03: 6.505.100.000 đồng;

- Gói thầu số 04: 7.434.400.000 đồng;

- Gói thầu số 05: 7.434.400.000 đồng;

5. Giá trúng thầu:

- Gói thầu số 02: 6.502.545.000 đồng;

- Gói thầu số 03: 6.502.545.000 đồng;

- Gói thầu số 04: 7.431.480.000 đồng;

- Gói thầu số 05: 7.434.000.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu:

- Gói thầu số 02: Công ty TNHH XNK Lương thực Bình Minh Hai;

- Gói thầu số 03: Công ty TNHH XNK Lương thực Bình Minh Hai;

- Gói thầu số 04: Công ty TNHH XNK Lương thực Bình Minh Hai;

- Gói thầu số 05: Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/6/2020.

9. Quyết định phê duyệt: Của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Gói thầu số 02: Số 109/QĐ-CDTTNB ngày 30/3/2020;

- Gói thầu số 03: Số 110/QĐ-CDTTNB ngày 30/3/2020;

- Gói thầu số 04: Số 111/QĐ-CDTTNB ngày 30/3/2020;

- Gói thầu số 05: Số 112/QĐ-CDTTNB ngày 30/3/2020.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá trúng thầu (đồng)

Ghi chú

1

Gạo nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

 

Gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2020; bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia, được ban hành tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ Tài chính

Được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2020

- Gói thầu số 02: 6.502.545.000 đồng;

- Gói thầu số 03: 6.502.545.000 đồng;

- Gói thầu số 04: 7.431.480.000 đồng;

- Gói thầu số 05: 7.434.000.000 đồng.

 

 

 Các tin đã đưa ngày: