Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo hủy kết quả đấu thầu đối với 08 gói thầu cung cấp 9.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(08/04/2020)

THÔNG BÁO HỦY THẦU

08 Gói thầu cung cấp 9.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-CDTĐB ngày 06/4/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc về việc hủy kết quả đấu thầu đối với 08 gói thầu cung cấp 9.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020;

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo hủy kết quả đấu thầu đối với 08 gói thầu cung cấp 9.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020, cụ thể:

STT

Tên gói thầu

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Lý do hủy thầu

1

Số 01

9.660.000.000

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

Các nhà thầu từ chối hoàn thiện ký kết hợp đồng cung cấp gạo

2

Số 02

9.660.000.000

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

3

Số 03

9.657.900.000

Công ty Cổ phần Liên Bảo Thành

4

Số 04

12.075.000.000

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

5

Số 05

12.075.000.000

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

6

Số 06

11.589.480.000

Công ty TNHH Thủy Dương

7

Số 07

12.558.000.000

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

8

Số 09

11.716.740.000

Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh

 

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc xin trân trọng thông báo./.Các tin đã đưa ngày: