Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7: Kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình Nâng cấp kho lương thực, kho Dự trữ Dung Quất - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình (Nhà số 13B).

(06/04/2020)

   A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình Nâng cấp kho lương thực, kho Dự trữ Dung Quất - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình (Nhà số 13B).

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Số 7: Kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình.

Chỉ định thầu

154.244.800

145.000.000

Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam

Quyết định số    

 141/QĐ-CDTNB, ngày    31/3/2020                            

 

Trọn gói

30 ngày (Kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình)

 Các tin đã đưa ngày: