Chi cục DTNN Từ Liêm thông báo mời cung cấp dịch vụ bốc xếp 644.978kg gạo hỗ trợ học sinh Tỉnh Hòa Bình học kỳ II năm học 2019 - 2020

(25/03/2020)

 

A, Thông tin chung:

1.Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Từ Liêm

  • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Trại Gà P. Cổ Nhuế 2 Quận Bắc Từ Liêm TP Hà Nội
  • Điện thoại: 0243.7640725                      Fax: 0243.7640725

2. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chon nhà thầu: quyết định số 08/QĐ - CCTL ngày 10/3/2020 của Chi cục DTNN Từ Liêm về việc phê duyệt Kế hoạc lựa chọn nhà thầu và gói thầu thuê nhân công bốc xếp gạo hỗ trợ học sinh Tỉnh Hòa Bình học kỳ II  năm học 2019 - 2020.

B, Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Thời nhận Báo giá

 

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ bốc xếp  xuất  gạo năm 2020

61.272.910đ (VBC Sáu mươi mốt triệu. Hai trăm bảy mươi hai nghìn, chín trăm mười đồng )

  Ngân sách nhà nước cấp

Chỉ định thầu rút gọn

Từ 8h30 ngày 20/3/2020 đến trước 9g ngày 26/3/2020

 Trọn gói giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/4/2020

 Các tin đã đưa ngày: