Chi cục DTNN Lâm Đồng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6: Thuê nhân công bốc, xếp gạo nhập kho năm 2020

(25/03/2020)

 

Tên Bên mời thầu: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng

Địa chỉ: Số 01 Huỳnh Tấn Phát- Phường 11- TP. Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: Điện thoại: 0263 3 814073     ; Fax: 02633 814073.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Gói thầu số 6: Thuê nhân công bốc, xếp gạo nhập kho năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

75.000.000

75.000.000

Công ty TNHH Lộc Ánh Đạt

Quyết định số   23/QĐ-CCDTLĐ ngày 23/ 3/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/6/2020

 Các tin đã đưa ngày: