Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch chào lại giá gói thầu số 01, gói thầu số 02 và gói thầu số 03 thuộc dự án mua 9.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020

(24/03/2020)

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH CHÀO LẠI GIÁ DỰ THẦU

 

  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch chào lại giá gói thầu số 01, gói thầu số 02 và gói thầu số 03 thuộc dự án mua 9.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020, cụ thể như sau:

 

 

 

1. Danh sách các nhà thầu có HSĐXKT đáp ứng yêu cầu:

 

TT

Gói thầu

Nhà thầu

1

Số 01

Công ty Cổ phần XNK Thuận Minh

Công ty TNHH Phát Tài

2

Số 02

Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng

Công ty Cổ phần XNK Thuận Minh

Công ty TNHH Phát Tài

3

Số 03

Công ty CP TM và Du lịch Bắc Hà Tĩnh

Công ty TNHH Phát Tài

Công ty TNHH MTV XNK Thanh Lịch

2. Kế hoạch chào lại giá:

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ đề nghị các nhà thầu có tên trong danh sách trên chào lại giá đối với các gói thầu đã tham dự. Nội dung, quy cách, niêm phong và thành phần hồ sơ chào lại giá của nhà thầu thực hiện theo như yêu cầu của Hồ sơ đề xuất tài chính, đã được quy định tại Hồ sơ mời thầu do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ phát hành ngày 20/02/2020.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 25/3/2020.

Thời gian mở Hồ sơ chào lại giá: 10 giờ 00 phút, ngày 25/3/2020.

Địa điểm: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ, số 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ghi chú: Trường hợp nhà thầu không tham gia chào lại giá thì có văn bản phúc đáp về Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ (Fax: 0258.3889239, Email: namtrungbo@gdsr.gov.vn) trước 09 giờ 00 phút, ngày 25/3/2020 để đơn vị báo cáo Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: