Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu Thuê bốc xếp 4.500 tấn gạo vụ Đông xuân 2020 nhập kho dự trữ quốc gia

(24/03/2020)

 

1. Tên gói thầu: Thuê bốc xếp 4.500 tấn gạo vụ Đông xuân 2020 nhập kho dự trữ quốc gia.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/6/2020.

2. Tên dự toán: Thuê bốc xếp 4.500 tấn gạo vụ Đông xuân 2020 nhập kho dự trữ quốc gia.

3. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Lúc 08 giờ 49 phút ngày 16/3/2020 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 23/3/2020; Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút ngày 23/3/2020. Thông tin đã đăng tải trên báo đấu thầu số 49 ngày 17/3/2020.

4. Nay Bên mời thầu thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và mở thầu như sau:

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 3 năm 2020.

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 3 năm 2020.

- Các nội dung khác không thay đổi.

 Các tin đã đưa ngày: