Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 và số 2

(28/02/2020)

NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện

hợp đồng

 

1

 

Số 1

 

267.000.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I/2020

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020

2

Số 2

357.000.000

 

Cộng

624.000.000

 

 

 

 

 

 

(Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi bốn triệu đồng)

* Ghi chú:

- Gói thầu số 01: 3.000.000 kg  x  89đ/kg  =  267.000.000 đồng (Bốc xếp 3.000.000kg gạo nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Long An thuộc Khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).

- Gói thầu số 02: 3.500.000 kg  x 102đ/kg  =  357.000.000 đồng (Bốc xếp 3.500.000kg gạo nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Nai thuộc Ấp Đồn Điền 1, Xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).Các tin đã đưa ngày: