Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019 – 2020 tại các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau

(20/02/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3883117     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên dự án: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019 – 2020 tại các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau.

        3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 48/QĐ-CDTTNB ngày 19/02/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu qua mạng dự toán Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019 – 2020 tại các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

5. Tổng mức đầu tư: 373.767.660 đồng

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019 – 2020 tại các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau

373.767.660

Ngân sách Nhà nước năm 2020

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 02/2020

Hợp đồng trọn gói

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày  15/3/2020

 Các tin đã đưa ngày: