Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo mời chào hàng Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019 –2020 tại tỉnh Kiên Giang

(31/01/2020)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

Địa chỉ: Số532, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3883117     -  Fax: 0292.3824497.

Mã số thuế: 0100787888019

1. Tên gói thầu: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019 –2020 tại tỉnh Kiên Giang.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 120.182.400 đồng

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu một trăm tám mươi hai ngàn bốn trăm đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Vận chuyển gạo DTQG từ Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ đến trung tâm các huyện thuộc tỉnh Kiên Giang, hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019-2020 tại tỉnh Kiên Giang.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 28/02/2020.

2. Tên dự án: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019 –2020 tại tỉnh Kiên Giang.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2020

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Kể từ ngày đầu tiên phát hành (E-TBMT) lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến trước 16 giờ 30 phút ngày 05/02/2020.

7. Hình thức nhận báo giá: Đấu thầu qua mạng

8. Địa điểm nhận báo giá: Webside:http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời điểm đóng/mở thầu: 16 giờ 30 phút ngày 05/02/2020.

10. Địa điểm mở thầu: Webside:http://muasamcong.mpi.gov.vnCác tin đã đưa ngày: