Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua giá kệ bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu

(18/11/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714016      -        Fax: 0236-3.746.413.

2. Tên gói thầu: Mua giá kệ bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Mua giá kệ bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu

Chỉ định thầu rút gọn

55.440.000đồng. Bằng chữ: (Năm mươi lăm triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

Tổng giá trị gói thầu đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan, vận chuyển bàn giao và lắp đặt hoàn chỉnh tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Hòa Vang, Điện Bàn, Núi Thành.

55.440.000đồng. Bằng chữ: (Năm mươi lăm triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và trang thiết bị Thăng Long.

Quyết định số           439/QĐ-CDTĐN ngày    18/11/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

Theo đơn giá cố định.

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: